1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 68m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

 

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Oškerda, Oškerda č. 91 (v správe MKŠS) o rozlohe: 210m2 v cene 20 €/rok/m2 a energie /plyn, vodné, stočné, elektrina/ ktoré sú vhodné na kancelárske a skladové priestory a podnikanie, za podmienok:

-          ponuky na prevádzku reštauračnej a diskotékovej činnosti nebudú akceptované!!!

 

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          v suteréne DK o výmere 10 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 30€/1m2 ročne + služby a odber energií.

 

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 18.11.2022 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 61 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 27.9.2022 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory - predajný stánok, vo dvore Domu kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia predajne:

-          o výmere 30 m2, napojený na samostatný prívod elektriny, podružný prívod vody a kanalizácie.

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 19.8.2022 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

* * * * * * * * *

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

-          na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 19.8.2022 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Kostelný a Vajda rozosmiali divákov politickým humorom

Jedným zo spôsobov, ako si mohli nadšenci divadla spríjemniť siedmy február, bolo zájsť do Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste na komediálne predstavenie Lord Norton a sluha James.

Hlavné úlohy si zahrali Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda. Dvojicu uviedla na javisko nahrávka, ktorá naznačila divákom, v akom duchu sa bude niesť celá hra. Prvky komediálneho žánru sa začali prejavovať hneď potom, ako sa Kostelného postava prezliekla z lekárskeho plášťa do kostýmu lorda. Sluha James v tom momente ožil a začal svojho pána obskakovať, hoci Norton ho zjavne celý život len ponižoval.

Dynamika predstavenia sa odvíjala podľa toho, ako dvojica hercov dokázala navzájom reagovať na svoje repliky, prípadne aj omyly. Najväčší divácky úspech jednoznačne zožínali výsmešné narážky na politikov, ktorými Kostelný a Vajda reflektovali najnovšie kauzy na politickej scéne i nedostatočné financovanie kultúrnych podujatí. Na zdôraznenie si herci následne sami prestavali rekvizity na javisku.

Až na záver vyplynulo, že celý dej sa odohrával v psychiatrickom ústave, kam Jamesa napokon dohnalo Nortonovo správanie aj nečakaná smrť. Sluha sa však nedokázal bez svojho pána zaobísť, tak sa zaňho pravidelne prezliekal jeho ošetrovateľ.

Komédia Lord Norton a sluha James zažila svoju premiéru prvýkrát pred dvadsiatimi rokmi. V novom hereckom zložení a s pozmenenými dialógmi sa opäť objavila na divadelných doskách minulé leto. Odvtedy Kostelný a Vajda cestujú po celom Slovensku, aby legendárna hra nezapadla prachom a diváci nezabudli hľadať v akejkoľvek situácii aj humor.

Dominika Chrastová

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura"

Warsztaty artystyczne

68 osób uczestniczyło w 3 dniowych warsztatach artystycznych, które odbyły się od piątku do niedzieli (17 – 19 listopad br.) w CUBUS w ramach projektu p/n „Łączy nas kultura”. Partnerami mikroprojektu realizowanego od czerwca br. są Gminny Ośrodek w Łodygowicach i Dom Kultury w KysuckiemNovymMiescie na Słowacji.

W warsztatach uczestniczyła 30 osobowa grupa naszych południowych sąsiadów Słowaków oraz mieszkańcy Gminy Łodygowice. Zajęcia realizowano w trzech grupach tematycznych: bibułkarstwo, decoupaqe i wikliniarstwo. Łącznie 18 godzin warsztatowych, które przyniosły wiele pożytku i zaowocowały wspaniałymi pracami. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową.

Serdecznie dziękujemy instruktorom prowadzącym warsztaty: Pani Barbarze Dudzik ( bibułka ), Pani Iwonie Rusin ( decoupaqe ) oraz Państwu Alinie i Andrzejowi Fijak ( wiklina ).

Mamy nadzieję, że przynajmniej część uczestników będzie kontynuować pracę i dalej rozwijać nabyte umiejętności !

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/kolejny-etap-realizacji-mikroprojektu-laczy-nas-kultura-364.html

 

 

Koncert „Łączy nas kultura”

26 sierpnia br. w piękną słoneczną sobotę w parku pod Zamkiem w Łodygowicach odbył się koncert dwóch orkiestr dętych. Koncert zgromadził liczną rzeszę publiczności, która gromkimi brawami nagradzała młodych muzyków. Najpierw zagrała łodygowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a potem na scenie wspólnie koncertowali muzycy dwóch orkiestr i ta część podobała się publiczności najbardziej. Na koniec na estradzie pozostała „Nova Kysuicanka” dechowkara ze Słowacji, która ma w swoim granie solistów więc przy dźwiękach melodyjnych słowackich piosenek widzowie ruszyli w tany! Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim. Koncert „Łączy nas kultura” odbył się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Interreg V-A Polska – Słowacja, a  wspólnie wykonane utwory polskie i słowackie były efektem warsztatów muzycznych, w których obie orkiestry uczestniczyły w czerwcu br.

Poniżej garść informacji o naszych gościach:

„Nova Kysucanka” powstała w 2004 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w KysuckimNovymMescie. Od początku funkcję kapelmistrza pełni Stefan Zabojnik. Większość część orkiestry to absolwenci średniej szkoły zawodowej w KysuckimNovymMeście. Największe sukcesy orkiestry to dwukrotnie uzyskane  „Złote pasmo” w 2012 i 2017 roku w Przeglądzie Orkiestr” w Tvardosinie”

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/koncert-laczy-nas-kultura-349.html

 

 

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie