1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

- na II. poschodí DK č. dv. 67 o výmere 15,5m2 (4,5m x 3,4m)

 

Minimálna cena za prenájom NP je 72€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 26.6.2024 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory na štadióne MŠK, Športová č. 945 Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS)

-          nebytový priestor na prízemí o výmere cca. 60 m2

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 27.3.2024 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Priestory na obhliadku sú k dispozícii v pondelok až v piatok v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

 

* * * * * * * * *

Kostelný a Vajda rozosmiali divákov politickým humorom

Jedným zo spôsobov, ako si mohli nadšenci divadla spríjemniť siedmy február, bolo zájsť do Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste na komediálne predstavenie Lord Norton a sluha James.

Hlavné úlohy si zahrali Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda. Dvojicu uviedla na javisko nahrávka, ktorá naznačila divákom, v akom duchu sa bude niesť celá hra. Prvky komediálneho žánru sa začali prejavovať hneď potom, ako sa Kostelného postava prezliekla z lekárskeho plášťa do kostýmu lorda. Sluha James v tom momente ožil a začal svojho pána obskakovať, hoci Norton ho zjavne celý život len ponižoval.

Dynamika predstavenia sa odvíjala podľa toho, ako dvojica hercov dokázala navzájom reagovať na svoje repliky, prípadne aj omyly. Najväčší divácky úspech jednoznačne zožínali výsmešné narážky na politikov, ktorými Kostelný a Vajda reflektovali najnovšie kauzy na politickej scéne i nedostatočné financovanie kultúrnych podujatí. Na zdôraznenie si herci následne sami prestavali rekvizity na javisku.

Až na záver vyplynulo, že celý dej sa odohrával v psychiatrickom ústave, kam Jamesa napokon dohnalo Nortonovo správanie aj nečakaná smrť. Sluha sa však nedokázal bez svojho pána zaobísť, tak sa zaňho pravidelne prezliekal jeho ošetrovateľ.

Komédia Lord Norton a sluha James zažila svoju premiéru prvýkrát pred dvadsiatimi rokmi. V novom hereckom zložení a s pozmenenými dialógmi sa opäť objavila na divadelných doskách minulé leto. Odvtedy Kostelný a Vajda cestujú po celom Slovensku, aby legendárna hra nezapadla prachom a diváci nezabudli hľadať v akejkoľvek situácii aj humor.

Dominika Chrastová

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura"

Warsztaty artystyczne

68 osób uczestniczyło w 3 dniowych warsztatach artystycznych, które odbyły się od piątku do niedzieli (17 – 19 listopad br.) w CUBUS w ramach projektu p/n „Łączy nas kultura”. Partnerami mikroprojektu realizowanego od czerwca br. są Gminny Ośrodek w Łodygowicach i Dom Kultury w KysuckiemNovymMiescie na Słowacji.

W warsztatach uczestniczyła 30 osobowa grupa naszych południowych sąsiadów Słowaków oraz mieszkańcy Gminy Łodygowice. Zajęcia realizowano w trzech grupach tematycznych: bibułkarstwo, decoupaqe i wikliniarstwo. Łącznie 18 godzin warsztatowych, które przyniosły wiele pożytku i zaowocowały wspaniałymi pracami. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową.

Serdecznie dziękujemy instruktorom prowadzącym warsztaty: Pani Barbarze Dudzik ( bibułka ), Pani Iwonie Rusin ( decoupaqe ) oraz Państwu Alinie i Andrzejowi Fijak ( wiklina ).

Mamy nadzieję, że przynajmniej część uczestników będzie kontynuować pracę i dalej rozwijać nabyte umiejętności !

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/kolejny-etap-realizacji-mikroprojektu-laczy-nas-kultura-364.html

 

 

Koncert „Łączy nas kultura”

26 sierpnia br. w piękną słoneczną sobotę w parku pod Zamkiem w Łodygowicach odbył się koncert dwóch orkiestr dętych. Koncert zgromadził liczną rzeszę publiczności, która gromkimi brawami nagradzała młodych muzyków. Najpierw zagrała łodygowicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a potem na scenie wspólnie koncertowali muzycy dwóch orkiestr i ta część podobała się publiczności najbardziej. Na koniec na estradzie pozostała „Nova Kysuicanka” dechowkara ze Słowacji, która ma w swoim granie solistów więc przy dźwiękach melodyjnych słowackich piosenek widzowie ruszyli w tany! Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim. Koncert „Łączy nas kultura” odbył się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Interreg V-A Polska – Słowacja, a  wspólnie wykonane utwory polskie i słowackie były efektem warsztatów muzycznych, w których obie orkiestry uczestniczyły w czerwcu br.

Poniżej garść informacji o naszych gościach:

„Nova Kysucanka” powstała w 2004 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w KysuckimNovymMescie. Od początku funkcję kapelmistrza pełni Stefan Zabojnik. Większość część orkiestry to absolwenci średniej szkoły zawodowej w KysuckimNovymMeście. Największe sukcesy orkiestry to dwukrotnie uzyskane  „Złote pasmo” w 2012 i 2017 roku w Przeglądzie Orkiestr” w Tvardosinie”

Adres www:

http://www.lodygowicegok.pl/laczy-nas-kultura,7/koncert-laczy-nas-kultura-349.html

 

 

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ ANEB JABLUNKOVSKÝ JARMARK

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z FMP, program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika na projekt „Mezinárodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“.

Dne 31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, ke schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl rozvinout již započatou vzájemnou spolupráci mezi oběmi subjekty, poznat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úkolem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rámci Jablunkovského jarmarku vytvořit kontakty v oblasti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské hranice tyto kontakty upevňovat, aby přeshraniční spolupráce byla aktivní. Naplněním cíle projektu dojde ke kulturní a společenské výměně mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu.

Hlavní aktivity projektu:

  • uspořádání výstavy fotografií a obrazů v Jablunkově – červenec,
  • akce Jablunkovský jarmark – červenec,
  • uspořádání výstavy fotografií v Kysuckém Novém Mestě – srpen,
  • účast na akci partnera „Kysucký naj guláš2018“ (ukázka hasičské techniky) – září,
  • vytvoření společného propagačního materiálu – kalendárium akcí 2019 obou partnerských měst – září,
  • závěrečné shrnutí projektových aktivit a zakončení projektu – říjen.

Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financováno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR (15%).

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie