1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Spája nás kultúra/Łączy nas kultura".

 

 

 

 

 

Hlavným cieľom mikroprojektu je propagácia kultúrneho dedičstva pohraničného územia prostredníctvom usporiadania spoločných vzdelávacích  workshopov venovaných hudbe, výtvarnému umeniu, ručnej, ľudovej a umeleckej výrobe .Naplnenie tohto cieľa prispieva k zintenzívneniu vzájomnej spolupráce medzi Lodygowicami a Kysuckým Novým Mestom a to nielen na inštitucionálnej úrovni ale aj medzi obyvateľmi, čo umožní vzájomne sa spoznať, spoznať kultúru susednej krajiny a zaistiť ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Číslo  INT/EB/BES/1/II/B/0051, realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Spoločný koncert dychoviek

 

Niekoľko týždňov sme sa na ne veľmi tešili a už sú za nami. Jakubovské hody sú najväčším podujatím v meste a získali si veľkú obľubu nielen u našich obyvateľov. Rušné uličky so stánkami so všakovakým tovarom, vôňa upečených dobrôt, plné hľadisko pod pódiom na námestí, veselo pri kolotočoch, priateľské rozhovory pri náhodných stretnutiach, maľovanie na tvár, remeselníci, to je len stručný opis atmosféry v meste A zdá sa mi, že už pár rokov k hodom patrí i letná búrka, ktorá nás ani tento rok nesklamala a prišla.

Ani bez bohatého kultúrneho programu a zahraničných hostí by to nešlo. V sobotu 22. júla sprievod mažoretiek, dychovej hudby Nová Kysučanka, dychovej hudby z Poľska) a tanečnej skupiny z Francúzska slávnostne otvorili Jakubovské hody. Sprievod skončil na Námestí slobody, kde šikovní moderátori Michaela Kicková a Michal Bohúň oficiálne privítali hostí: primátora mesta Ing. Jána Hartela, zástupkyňu Ing. Janu Svrčkovú, riaditeľa MKŠS Mgr. Juraja Čierňavu, starostu poľskej obce Gogolin Joachim Wojtalu, zástupcu starostu českého mesta Jablunkov Jiřího Hamróziho a vedúceho francúzskej výpravy Rolanda Conteho. Po otvorení tohto podujatia sa predviedli dychové hudby spoločným koncert, ktorý pripravili v rámci projektu "Spája nás kultúra". Z Poľska to bola dychová hudba z Lodygowíc a zo Slovenska dychová hudba Nová Kysučanka z Kysuckého Nového Mesta. Počas koncertu odzneli rôzne žánre v odaní obidvoch dychoviek.

Kysučanom sa koncert veľmi páčil a na záver ho ocenili dlhým potleskom.