1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Ponuka nebytových priestorov k prenájmu

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia kancelárie:

- na II. poschodí DK č. dv. 62 o výmere 15m2 (5 m x 3 m), bez vodovodnej prípojky

- na II. poschodí DK č. dv. 65 o výmere 16,5m2 (5,2m x 3,2m), bez vodovodnej prípojky

Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory - predajný stánok, vo dvore Domu kultúry Kysucké Nové Mesto (v správe MKŠS), ktoré sú vhodné za účelom zriadenia predajne:

- o výmere 30 m2, napojený na samostatný prívod elektriny, podružný prívod vody a kanalizácie.

Minimálna cena za prenájom NP je 50€/1m2 ročne + služby a odber energií.

Záujemcovia sa môžu ohľadom prenájmu informovať v MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43. Písomné ponuky je nutné doručiť najneskôr do 18.8.2023 na adresu:

Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto s viditeľnou poznámkou na obálke: PONUKA MKŠS – NEOTVÁRAŤ!

Kontakt : 0903 560 530, 421 22 41

* * * * * * * * *

 

Spolupráca Interreg

 

Spolupráca Biele Karpaty

 

 

 

 

Športové kluby

športové kluby Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

 

Z našej fotogalérie